Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

Paragraf 1 – Preambuła

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego ButikPełnaSzafa.pl oraz zasady jego funkcjonowania.

Paragraf 2 – Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego ButikPelnaSzafa.pl jest firma #DreamKids Anna Tyzler-Sujecka, NIP: 72562586499, REGON: 369177391
 2. Zarówno układ elementów graficznych oraz układ treści, jak i sama treść serwisu stanowi własność sklepu internetowego i ButikPełnaSzafa korzysta z ochrony prawnej na mocy przepisów prawa autorskiego.
 3. Znak towarowy ButikPełnaSzafa jest znakiem zarejestrowanym i zastrzeżonym.

Paragraf 3 - Definicje

 1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
 2. Bon podarunkowy – bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu w sklepie internetowym, do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa, papierowa, kod) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).
 3. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 5. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
 6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego
 7. Konto – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.
 8. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym.
 9. Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Sprzedawca – #DreamKids Anna Tyzler-Sujecka, NIP: 72562586499, REGON: 369177391
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

Paragraf 4 – Konto

 1. Wymogiem technicznym do korzystania ze sklepu internetowego jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.
 2. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
 3. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do sklepu internetowego.
 4. Korzyścią posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.

Paragraf 5 – Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu poprzez swoje konto jak również nie posiadając konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
 2. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 3. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.
 4. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu oraz polityka prywatności i zaakceptować obydwa dokumenty. Akceptacja regulaminu i polityki prywatności jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia.
 5. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i obowiązkiem zapłaty a także odbioru towaru.
 6. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.
 7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

Paragraf 6 – Warunki i terminy płatności

 1. Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności:
  1. Płatność gotówką za pobraniem u kuriera przy odbiorze przesyłki.
  2. Płatność za pomocą systemu szybkich płatności: Przelewy24 – w tym płatności kartami oraz PayPo (odroczona płatność), BLIK, szybkim przelewem
  3. Płatność PayPal
  4. Płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedającego podane w wiadomości informacyjnej po złożeniu zamówienia
 2. Po złożeniu zamówienia i nieopłaceniu go w czasie 24 godzin poprzez udostępnione przez nas formy płatności umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie automatycznie anulowane.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.

Paragraf 7 – Warunki i terminy dostawy zamówienia

 1. W przypadku wyboru płatności za pobraniem zamówienie zostanie przekazane do realizacji po chwili jego złożenia.
 2. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji po chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 3. Termin realizacji zamówień to 1-4 dni roboczych. Termin realizacji może się wydłużyć do 7 dni roboczych w przypadku zamówień z zakładki "NOWOŚCI".
 4. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju według cennika firm kurierskich.
 5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.
 6. Klient ma możliwość odbioru osobistego jeżeli wybierze taką formę dostawy. W takim przypadku odbiór osobisty następuje w siedzibie firmy Sprzedającego.
 7. Czas transportu produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-2 dni robocze (zgodnie z umową z firmą dostarczającą produkt).
 8. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.
 9. Podany termin wysyłki Pre Orderu jest datą orientacyjną może zmienić się o kilka dni w zależności od zejścia oraz dostawy produktu ze szwalni.

Paragraf 8 – Bony podarunkowe

 1. Bon podarunkowy – bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu w sklepie internetowym, do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).
 2. Wydawca – Sprzedawca w rozumieniu niniejszego regulaminu.
 3. Nabywca – osoba, która dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Bon podarunkowy.
 4. Użytkownik - posiadacz bonu podarunkowego, przedstawiający go do realizacji w sklepie internetowym.
 5. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu podarunkowego, a następnie do przyjmowania go do realizacji w sklepie internetowym. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości bonu.
 6. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 7. Bony zakupione w sklepie internetowym można realizować wyłącznie w sklepie internetowym.
 8. Bon podarunkowy zachowuje ważność przez okres sześciu miesięcy od dnia jego wydania Nabywcy. Okres ważności nie może zostać przedłużony.
 9. Bon podarunkowy jest do jednorazowego użytku, Wydawca nie odtwarza duplikatu bonu.
 10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu podarunkowego Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 11. Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Bon podarunkowy:
  1. może być zrealizowany wyłącznie w sklepie internetowym;
  2. nie podlega wymianie na środki pieniężne;
  3. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowany.
 12. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu podarunkowego w wypadku:
  1. upływu jego terminu ważności;
  2. uszkodzenia bonu w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na nim zapisanych.
 13. W wypadku gdy cena Produktów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu podarunkowego będzie wyższa niż wartość bonu, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.
 14. W wypadku odstąpienia od umowy lub zwrotu Produktów nabytych w przy użyciu Bonu podarunkowego Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowy bon o wartości odpowiadającej cenie Produktów podlegających zwrotowi. Bon podarunkowy, który Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu, będzie miał dwumiesięczny okres ważności, licząc od dnia jego wydania.
 15. Bon podarunkowy jest jednorazowy tzn. że winien być wykorzystany przy zakupach o wartości równej bądź przekraczającej wartość bonu. W przypadku zakupu poniżej kwoty wartości bonu nie może być on użyty drugi raz i nie zostaje wygenerowany nowy bon na pozostałą wartość.

Paragraf 8 – Reklamacje i zwroty

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
 2. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres dreamkidslodz@gmail.com lub kurierem (pocztą polską) na adres #DreamKids Anna Tyzler-Sujecka, ul. Wspólna 57 95-200 Pabianice
 3. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu: na adres #DreamKids Anna Tyzler-Sujecka, ul. Wspólna 57 95-200 Pabianice wraz z potwierdzeniem sprzedaży i dołączonym protokołem reklamacyjnym , które są do pobrania na stronie butikpelnaszafa.pl.
 4. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest potwierdzenie sprzedaży lub faktura.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie www.fashionplace.pl Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
 6. W przypadku braku możliwości pobrania oryginalnego formularza ze strony bądź jego druku, istnieje możliwość odręcznego napisania formularza, pod warunkiem zawarcia w nim wszystkich danych znajdujących się na oryginalnym wzorze. Formularz powinien być estetyczny oraz napisany czytelnie. W przypadku wysłania formularza zwrotu odbiegającego od podanych wytycznych, wymagane będzie ponownie przesłanie dokumentu.
 7. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
 8. W przypadku zauważonych braków, wad w przesyłce lub niezgodności z zamówieniem, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym BOK nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od momentu odbioru przesyłki od kuriera.
 9. W przypadku wykorzystania przez klienta voucheru kwotowego, w momencie zwrotu towaru, kwota voucheru (rabatu) będzie rozdzielana w równych częściach na każdy towar objęty zamówieniem.
 10. W przypadku zauważonych braków, wad w przesyłce lub niezgodności z zamówieniem, klient ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się drogą mailową z Biurem Obsługi Klienta na adres dreamkidslodz@gmail.com , nie później niż w ciągu 24 godz. od momentu odbioru przesyłki od kuriera. Obowiązkowym jest również przesłanie zdjęcia pudełka/opakowania, w którym miał znajdować się dany towar w celu weryfikacji zamówienia. Brak zgłoszenia w podanym czasie o w/w niedogodnościach nie odbiera możliwości wysłania produktu na reklamacje z tytułu rękojmi.
 11. Klient ma prawo odstąpić umowy i zwrócić zakupiony stój kąpielowy / kostium/ skarpetki. Klient nie ma prawa noszenia skarpetek/stroju kąpielowego, prania, czy używania go w inny sposób. Przymierzenie skarpet/stroju kąpielowego nie wymaga zrywania metek, etykiet czy zdejmowania plomb higienicznych. W przypadku jakichkolwiek oznak, świadczących o tym, że bielizna była rozplombowana, otwierana albo zakładana (towar przesiąknięty zapachem, noszący ślady zabrudzeń bądź przymierzania) możliwość zwrotu towaru z przyczyn higienicznych jest wykluczony!

Paragraf 9 – Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia sprzedawcy zwrotu towaru. Zakupiony towaru należy zwrócić wraz z formularzem zwrotu na poniższy adres: #DreamKids Anna Tyzler-Sujecka, ul. Wspólna 57 95-200 Pabianice
 4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 5. Zwrot środków odbywa się na nr rachunku bankowego podany przez Klienta.
 6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 7. Przesyłki wysyłane przez Klienta do sklepu butikpełnaszafa.pl w formie pobrania nie będą odbierane.
 8. W przypadku odesłania towaru zabrudzonego, przesiąkniętego zapachem lub noszącego innego znamiona użytkowania (zatarta metka) zwrot zostaje przyjęty z uwzględnieniem potrącenia kosztów (odszkodowania) przywrócenia go do stanu sprzed zakupu, tzn. nadającego się do ponownej sprzedaży. Kwota odszkodowana naliczana jest indywidualnie, w zależności od stanu produktu.

 9. Sklep butikpelnaszafa.pl nie zwraca kosztów wysyłki.
 10. Konsument odsyłający towar w formie zwrotu odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Paragraf 10 – Dane osobowe i pliki cookies

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w inny celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody.
 3. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
 4. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy w celu prezentacji Klientowi spersonalizowanej oferty Sprzedawcy .
 5. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego.
 6. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione.
 7. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

Paragraf 10 – Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie butikpelnaszafa.pl oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl